Manager Research Project Support (1 fte)

Het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) is een professionele ondersteuner van mensgebonden onderzoek. Samen met haar partners zorgt de organisatie ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, en de kwaliteit geborgd is. Naar behoefte van de klant biedt het CTCM tevens op maat (personele) ondersteuning, om zo gezamenlijk een waardevol wetenschappelijk resultaat te bereiken.

Het CTCM kan als partner fungeren voor een individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling of firma op het gebied van mensgebonden onderzoek. Tevens is het CTCM, als trialbureau van het Maastricht UMC+ het startpunt voor ieder onderzoek in het Maastricht UMC+ en de contractpartner voor extern gefinancierd onderzoek. Het CTCM is een dochteronderneming van Maastricht UMC+.

Bij het CTCM zijn momenteel 34 stafmedewerkers werkzaam en 52 onderzoeksmedewerkers die gedetacheerd zijn aan klanten. Het CTCM is betrokken bij meer dan 500 mensgebonden studies.

Voor de afdeling Research Project Support (RPS) is het CTCM op zoek naar een

Manager Research Project Support (1 fte);

Een ‘people manager’ met verbindende kwaliteiten en een flexibele instelling, praktisch en oplossingsgericht, met oog voor het bredere organisatieperspectief.

Het betreft een vacature voor 36 uur per week, vooralsnog tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is het streven om over te gaan tot een vaste aanstelling.

Omschrijving van de afdeling en functie

De afdeling RPS is verantwoordelijk voor de onderzoeksproject-specifieke dienstverlening in de verschillende fasen van onderzoek, vanaf voorbereiding tot afsluiting. Deze afdeling draagt zorg voor alle administratieve processen (registratie, documentatie, indieningen, contracten, financieel beheer, archivering) rondom onderzoeksprojecten, alsmede voor het opstellen, plannen, uitvoeren en rapporteren van de inhoudelijk kwaliteitsborgende en –control activiteiten binnen onderzoeksprojecten (zoals risicomanagement, datamanagement, monitoring), volgens de laatste inzichten en conform wet- en regelgeving en lokaal (MUMC+) beleid. Deze afdeling kan tevens, op verzoek, taken van de onderzoeker overnemen.

Er zijn momenteel 15 medewerkers werkzaam binnen de afdeling RPS, welke bestaat uit twee units: de unit Project Administration Support (PAS) en de unit Project Quality Support (PQS).

De manager RPS geeft op coachende wijze leiding aan de medewerkers binnen de afdeling om zelfsturing te bevorderen, en zorgt ervoor dat de ondersteuning op onderzoeksprojecten efficiënt en effectief plaatsvindt. De manager RPS maakt deel uit van het management team en functioneert onder verantwoordelijkheid van de CEO.

Concreet omvat de functie de volgende activiteiten en verantwoordelijkheidsgebieden:

Netwerken

 • Participeren in strategisch relevante netwerken en deelname aan relevante werk- en stuurgroepen en commissies op gebied van projectadministratie, –kwaliteitsborging en –control.

Beleid, processen en innovatie

 • Verantwoordelijk voor vertaling naar en uitvoering van de strategie naar concreet afdelingsbeleid.
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van procedures en het doorvoeren van operational excellence verbeteringen binnen de afdeling.
 • Verantwoordelijk voor implementatie van relevante wet- en regelgeving op het gebied van mensgebonden onderzoek, alsmede andere relevante innovaties, binnen de afdeling.

Running & reporting

 • Verantwoordelijk voor vaststellen en realisatie van de jaarlijkse (operationele) doelstellingen en jaaromzet voor de afdeling in relatie tot budget.
 • Verantwoordelijk voor voorstellen jaarlijkse formatie/personeelsplanning in relatie tot omzetdoelstelling en budget van de afdeling.
 • Verantwoordelijk voor capaciteitsplanning van de afdeling.
 • Het aanleveren van gegevens t.b.v. management- en sturingsinformatie en financiële verantwoording.

Wat wij vragen

 • Afgeronde universitaire Master in biomedische, gezondheidswetenschappelijke of aanverwante opleiding.
 • Kennis van wet- en regelgeving en kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek.
 • Ruime ervaring als clinical trial associate, clinical team lead (of een soortgelijke functie) met multi-center (inter)nationale studies (bijv. in een CRO).
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Succesvolle en relevante leidinggevende ervaring.
 • Ervaring met het mede ontwikkelen van strategisch beleid (in een MT) is een pré.

Wij bieden

Een uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer.

Bij gebleken geschiktheid zal er een bij de functie passend salarisaanbod worden gedaan afhankelijk van opleiding en ervaring (salarisindicatie: schaal 12 CAO UMC). Verder is er een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een uitstekende pensioenvoorziening conform de CAO UMC.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw prof. dr. Carmen Dirksen, CEO, telefoonnummer 043-387 2040. Voor informatie met betrekking tot de

arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw Renske Baur, HR adviseur, telefoonnummer 043 –387 2046.

Sollicitaties

Solliciteren per e-mail heeft de voorkeur, naar adres: hrm.ctcm@mumc.nl. Er zal tegelijkertijd intern en extern worden geworven. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een interne kandidaat.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.