Account Manager (1 fte)

Het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) is een professionele ondersteuner van mensgebonden onderzoek. Samen met haar partners zorgt de organisatie ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, en de kwaliteit geborgd is. Naar behoefte van de klant biedt het CTCM tevens op maat (personele) ondersteuning, om zo gezamenlijk een waardevol wetenschappelijk resultaat te bereiken.

Het CTCM kan als partner fungeren voor een individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling of firma op het gebied van mensgebonden onderzoek. Tevens is het CTCM, als trialbureau van het Maastricht UMC+ het startpunt voor ieder onderzoek in het Maastricht UMC+ en de contractpartner voor extern gefinancierd onderzoek. Het CTCM is een dochteronderneming van Maastricht UMC+.

Bij het CTCM zijn momenteel 33 stafmedewerkers werkzaam en 52 onderzoeksmedewerkers die gedetacheerd zijn aan klanten. Het CTCM is betrokken bij meer dan 500 mensgebonden studies.  

Voor de afdeling Customer Relations is het CTCM op zoek naar een

Account Manager (1 fte);

die vanuit inhoud en relatie verbinding kan maken met (potentiële) klanten, met commercieel instinct en een proactieve houding. Het betreft een vacature voor 36 uur per week, vooralsnog tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is het streven om over te gaan tot een vaste aanstelling.  

Omschrijving van de afdeling en functie

De Account Manager is werkzaam binnen de afdeling Customer Relations (CR) en valt onder hiërarchische verantwoordelijkheid van de manager Customer Relations. De afdeling CR is recent opgezet ter versterking van de innovatiekracht en klantgerichtheid van het CTCM, en is verantwoordelijk voor de acquisitie, sales en de klantprocessen.  

De Account Manager is het primaire aanspreekpunt voor klanten en onderzoekers, verantwoordelijk voor het omzetten van leads in getekende offertes voor de organisatie en voert in het kader van relatiebeheer reguliere voortgangsgesprekken met de klant. In het kader van mensgebonden onderzoeksprojecten binnen Maastricht UMC+ voert de Account Manager planning & control gesprekken met de onderzoeker en coördineert intern de teams op deze projecten; de Account Manager werkt daartoe nauw samen met andere afdelingen binnen CTCM. Projectmanagement behoort tevens tot de functie van de Account Manager.

Concreet omvat de functie de volgende activiteiten:

 • Presenteren en onder de aandacht brengen van de diensten van CTCM bij klanten
 • Actief netwerken tijdens bijeenkomsten, nascholingen, meetings etc. en creëren van follow-up mogelijkheden
 • Het signaleren van potentieel relevante innovaties, participatie of samenwerkingen
 • Het signaleren en in kaart brengen van behoeftes van (potentiële) klanten
 • Het voeren van salesgesprekken en opstellen, uitbrengen en follow-up van offertes
 • Uitvoeren van voortgangsgesprekken met de klant (relatiebeheer) inclusief klanttevredenheidsmetingen
 • Onderzoekers adviseren over kwaliteitsborging in alle fasen van de onderzoek en het voeren van planning & control gesprekken
 • Interne coördinatie van project teams binnen het CTCM  t.b.v. optimale projectondersteuning in de keten van onderzoek, vanaf voorbereiding tot en met afsluiting
 • Uitvoering van projectmanagement d.w.z. opvolgen van de voortgang van onderzoeksprojecten en het verzorgen van projectrapportages t.b.v. de klant
 • Functioneel beheer van Upp (intern systeem t.b.v. administratie dienstverlening)
 • Ondersteuning van externe partijen bij het uitzetten van feasibilities ten behoeve van het Maastricht UMC+

Wat wij vragen

 • Tenminste HBO opleiding
 • Academisch werk- en denk niveau
 • Brede kennis van mensgebonden onderzoek, (inter-)nationale wet- en regelgeving en kwaliteitsborging
 • Ervaring met uitvoering van mensgebonden onderzoek is een pré
 • Ervaring met netwerken, sales en/of accountmanagement
 • Uitstekende (overtuigende) communicatie vaardigheden
 • Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal (spreken en schrijven)

Wij bieden

Een uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer. Bij gebleken geschiktheid zal er een bij de functie passend salarisaanbod worden gedaan afhankelijk van opleiding en ervaring (salarisindicatie: schaal 11 CAO UMC). Verder is er een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een uitstekende pensioenvoorziening conform de CAO UMC.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Vivian Wegberg, Manager Customer Relations, telefoonnummer 043-387 2040.  Voor informatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw Renske Baur, HR adviseur, telefoonnummer 043 –387 2046.

Sollicitaties

Solliciteren per e-mail met motivatiebrief heeft de voorkeur, naar adres: hrm.ctcm@mumc.nl. Er zal tegelijkertijd intern en extern worden geworven. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een interne kandidaat.

Sluitingsdatum: 30 april 2021

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.