Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring CTCM Algemeen

Het CTCM verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren of u identificeerbaar maken. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Privacy Statement