Over CTCM

Privacy Statements

Privacyverklaring CTCM Algemeen

CTCM verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren of u identificeerbaar maken. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Privacy Statement 

Privacyverklaring externe onderzoeksmedewerkers  

Specifiek voor onderzoeksmedewerkers is er een extra privacyverklaring van toepassing, welke beschrijft welke aanvullende gegevens door CTCM worden verwerkt.

Privacy Statement