Over CTCM

Dit zijn wij

Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) is een professionele ondersteuner van mensgebonden onderzoek. Samen met haar partners zorgt CTCM ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving en dat de kwaliteit is geborgd. Naar behoefte van de klant biedt CTCM tevens op maat (personele) ondersteuning, om zo gezamenlijk een waardevol wetenschappelijk resultaat na te streven.

CTCM kan als partner fungeren voor een individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling of firma op het gebied van mensgebonden onderzoek. Tevens is CTCM, als trialbureau van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), het startpunt voor ieder onderzoek in het MUMC+ en de contractpartner voor extern gefinancierd onderzoek. CTCM is een dochteronderneming van het MUMC+.

Bij CTCM zijn circa 40 stafmedewerkers werkzaam en 50 onderzoeksmedewerkers die gedetacheerd zijn aan klanten. CTCM is betrokken bij meer dan 500 mensgebonden studies.

Neem bij interesse gerust vrijblijvend contact met ons op.