Over CTCM

Dit zijn wij

Het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) is een professionele ondersteuner van mensgebonden onderzoek. Samen met haar partners zorgt de organisatie ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving en de kwaliteit geborgd is. Naar behoefte van de klant biedt het CTCM tevens op maat (personele)ondersteuning, om zo gezamenlijk een waardevol wetenschappelijk resultaat na te streven.

Het CTCM kan als partner fungeren voor een individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling of firma op het gebied van mensgebonden onderzoek. Tevens is het CTCM, als trialbureau van het Maastricht UMC+, het startpunt voor ieder onderzoek in het Maastricht UMC+ en de contractpartner voor extern gefinancierd onderzoek. Het CTCM is een dochteronderneming van Maastricht UMC+.

Bij het CTCM zijn momenteel 34 stafmedewerkers werkzaam en 52 onderzoeksmedewerkers die gedetacheerd zijn aan klanten. Het CTCM is betrokken bij meer dan 500 mensgebonden studies.

Neem bij interesse gerust vrijblijvend contact met ons op.