Onze diensten

Project Management

CTCM kan de volledige coördinatie van uw onderzoek verzorgen, of een gedeelte ervan. CTCM heeft ervaring met verschillende soorten onderzoek (waaronder geneesmiddelen, medische hulpmiddelen), van single-center onderzoek in Nederland tot Europese multicenter trials.

 

CTCM ziet er voor u op toe, dat uw onderzoek conform de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. CTCM heeft ruime ervaring opgebouwd met het organiseren, coördineren en ondersteunen van de uitvoering van honderden mensgebonden onderzoeken. U kunt gebruik maken van deze verworven kennis en ervaring, zodat uw onderzoek sneller, efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd.

 

U kunt besluiten de volledige coördinatie van het onderzoek aan CTCM uit te besteden, of specifieke taken uit te besteden, zoals bijvoorbeeld het bewaken van de voortgang van het project, interne en externe coördinatie van de diensten, het verzorgen meetings, rapportages, bewaken van het beschikbare budget, het opvolgen van inclusies, etc. CTCM levert hierin maatwerk en zoekt samen met u naar de meest geschikte ondersteuning

(Pharmaco) Vigilance

De veiligheid van de proefpersoon staat voorop bij het uitvoeren van klinische studies. Ongewenste voorvallen, dienen altijd gemeld te worden bij de betrokken bevoegde instanties. Indien er behoefte is aan ondersteuning op dit vlak kunnen we met u de mogelijkheden bekijken.

Neem contact met ons op via projectmanagement.ctcm@mumc.nl of via ons secretariaat voor meer informatie over deze dienst!