Onze diensten

Contract en Budget Management

Om de afspraken tussen u als opdrachtgever, sponsor/ de financierende partij en/of de deelnemende centra vast te leggen, kan CTCM u de nodige ondersteuning bieden. CTCM is op de hoogte van de actuele juridische en financiële wet- en regelgeving en bekijkt de te maken afspraken tussen betrokken partijen en diens taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor worden taken en verantwoordelijkheden transparant vastgelegd in passende overeenkomsten en worden de risico’s geminimaliseerd.

Naast Contract Management kan CTCM de financiën accuraat beheren van begroting tot eindafrekening in de vorm van Budget Management, waarbij altijd gelet wordt op het beoogde eindresultaat van uw project.

Binnen MUMC+

Projecten worden beheerd in het online systeem genaamd PaNaMa. Dit systeem geeft een actuele weergave van de status en de voortgang van ieder project en hierin dient ook de voortgang van de inclusies te worden bijgehouden. De projectleider, samen met de onderzoeksassistent, is verantwoordelijk om de inclusies hierin in te vullen. Indien het niet wordt ingevuld, kan er geen facturatie plaatsvinden.

Via de volgende link kunt u het systeem bereiken: PANAMA.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze dienst: cbm.ctcm@mumc.nl of telefonisch via ons secretariaat.