Onze diensten

Auditing

CTCM kan, op verzoek, een audit uitvoeren. Er zijn verschillende soorten audits: een organisatie-, afdeling- of een studieaudit. Een organisatieaudit houdt in dat er een algemene controle op de inrichting van de kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek voor de hele organisatie wordt uitgevoerd. Een dergelijk audit kan ook op het niveau van een afdeling uitgevoerd worden. CTCM controleert dan of de kwaliteitsborging ingericht is volgens geldende wet- en regelgeving (o.a. NFU richtlijn kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek, ICH-GCP, ISO14155). Vaak geeft de organisatie of afdeling al op voorhand een aantal aandachtspunten door aan het CTCM.

Bij een studie audit, wordt specifiek tevens ook aandacht besteed aan de processen omtrent de uitvoering van een specifieke studie. Aan het eind van de audit worden de bevindingen met de auditees besproken en wordt er een  auditrapport opgesteld, waarin de bevindingen en aanbevelingen beschreven staan. Deze rapporten worden door organisaties vaak gebruikt als nulmeting voor het opstellen van een eigen kwaliteitsborgingsbeleid. CTCM kan hier tevens consultancy voor leveren om dit verder in te richten.

Neem contact met ons op via auditing.ctcm@mumc.nl of via ons secretariaat voor meer informatie over deze dienst.