Nieuws

Nieuws blok

Update VGO per 01 november 2021

27-10-2021

Vanaf 01 november 2021 zal de nieuwe procedure Lokale Haalbaarheid ingevoerd worden (vooruitlopend op de invoering van de CTR; voorheen ECTR genoemd). Daarbij wordt de Onderzoeksverklaring  vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). Hoewel de CTR enkel geneesmiddelenonderzoek als scope heeft, zal de VGO vanaf medio 2022 ook van toepassing worden voor al het WMO-plichtige onderzoek. De VGO is van toepassing op zowel multicenter- als monocenteronderzoek ongeacht wie verrichter is van de studie. 

Het doel van de VGO is om de opstarttijd van onderzoek aanzienlijk te verkorten, waarbij het nagaan van de haalbaarheid in de deelnemende instellingen al geregeld is vóórdat de toetsingscommissie het onderzoeksdossier beoordeelt.

Ter ondersteuning van de invoering van deze procedure in het MUMC+ zal CTCM – naar verwachting vanaf medio november - op een aantal momenten een presentatie verzorgen over dit onderwerp, waarbij specifieke richtlijnen in het MUMC+ worden toegelicht. Het CTCM zal hiertoe via verschillende kanalen de  contactpersonen binnen mensgebonden onderzoek benaderen. 

Mocht u vóór die tijd al betrokken zijn bij opstart van geneesmiddelenonderzoek,  contacteer dan zeker het CTCM via helpdesk.ctcm@mumc.nl. CTCM zal u ondersteunen in het VGO proces.