Nieuws

Nieuws blok

Striktere eisen voor bezit BROK® certificaat

10-05-2022

Het Opleidings- en Examenreglement van de NFU is recent aangepast. Voornaamste wijziging is de verplichting voor de onderzoeker om vóór start van een studie in het bezit te zijn van een geldig BROK® certificaat. De respijt tot 6 maanden na aanvang van de studie is komen te vervallen vanwege de continue beschikbaarheid van de e-learning en opmerkingen van de IGJ.