Nieuws

Nieuws blok

Registratie gevolgen COVID pandemie voor onderzoek

22-02-2022

Als gevolg van COVID-19 kan de uitvoering van klinisch onderzoek beïnvloed zijn.

Wellicht is onderzoek stilgelegd, zijn studieverrichtingen aangepast óf was het mogelijk het onderzoek zonder wijzigingen voort te zetten.

De afwegingen voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van een studie dienen volgens landelijke richtlijnen gebaseerd te zijn op een risico-inventarisatie (die moet worden vastgelegd).  

In aanvulling op eerdere berichten m.b.t. het belang van risico-inventarisatie voor lopend onderzoek, is nu een (verkort) document opgesteld, waarin onderzoekers hun gemaakte afwegingen beschrijven. Indien de risico-inventarisatie eerder niet is vastgelegd; doe dit dan alsnog (retrospectief). Voor azM of UM geïnitieerd onderzoek zullen de CTCM monitors hier ook aandacht aan schenken.

De volledige richtlijn leest u hier terug. De richtlijn en het risico-inventarisatie invuldocument worden ook gepubliceerd op het intranet van het MUMC+, het intranet van de UM en het kwaliteitssysteem onderzoek.  

Heeft u vragen op opmerkingen, neem dan contact op met helpdesk.ctcm@mumc.nl.