Nieuws

Nieuws blok

Samenwerking CTCM en Your Research: MUMC+ Research App gelanceerd

20-03-2023

Het CTCM en Your Research zijn een samenwerking aangegaan om het uitvoeren van medisch onderzoek efficienter te maken voor studieteams en om participatie van patienten via een app eenvoudig en veilig aan te kunnen bieden. Tevens wordt hiermee voldaan aan de privacy regelgeving. De app is vanaf nu beschikbaar voor alle afdelingen in het ziekenhuis die interesse hebben.

 

Vanuit onderzoekers binnen het MUMC+ was er vraag naar een applicatie die de verschillende facetten binnen onderzoek integraal ondersteunde, bijvoorbeeld het ondersteunen van ESM-onderzoeksprocessen en e-Consent.

 

Na marktonderzoek bleek Your Reseach een platform waarmee de gehele patient journey binnen onderzoek optimaal en veilig ondersteund kan worden. Your Research speelt daarnaast in op een veranderende vraag t.a.v. digitale ondersteuning binnen onderzoek en stelt onderzoeksorganisaties, -teams en -netwerken in staat om eenvoudiger grip op en inzicht te houden in het onderzoeksproces met reductie van administratieve lasten en bevordering van interactie met deelnemers/patiënten t.b.v. recruitment en retentie. Eveneens kan de toepassing onderdeel gemaakt worden binnen het zorgproces.

 

Het CTCM en Your Research ondersteunen elkaar om de MUMC+ Research App verder te innoveren.

 

DE APP IN GEBRUIK

Inmiddels zijn er reeds 5 studies die gebruik gaan maken van de app. Prof. Dr. M.H. Hemmelder, internist-nefroloog is de eerste die samen met zijn onderzoeksgroep ervaring heeft opgedaan met de implementatie en gebruik van de app voor de FIT bij Dialyse studie:

 

De app is voor patiënten zeer gebruiksvriendelijk. Het is mogelijk om via de app terugkoppeling te geven, waardoor patiënten betrokken blijven. Daarnaast is de studie voortgang eenvoudig te volgen vanuit het intuïtieve onderzoeksportaal. Hierdoor hoeven wij minder administratie uit te voeren. Kortom, we zijn erg enthousiast!‘’

 

CONTACT

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Your Research voor uw onderzoek? Meem dan contact op met:

 

CTCM - Vivian van Wegberg

Telefoonnummer: 06-29652247

Emailadres: v.van.wegberg@mumc.nl