Nieuws

Nieuws blok

België en Nederland (BeNeFIT) lanceren een nieuwe oproep voor studievoorstellen voor klinische studies in oktober 2020

03-09-2020

Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw - de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - zetten hun samenwerking voort. Ze doen in oktober wederom een oproep aan de onderzoekswereld om voorstellen voor klinische studies in te dienen.

KCE Trials en ZonMw bundelden 3 jaar geleden de krachten onder de benaming ‘BeNeFIT’ (Belgium-Netherlands Funding of International Trials). Het doel van BeNeFIT is dat Belgische en Nederlandse ziekenhuizen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen.

Gezondheidszorgvragen relevant voor beide landen

De doelmatigheid van bestaande interventies in de gezondheidszorg wordt nog onvoldoende in klinische studies vergeleken (bv. vergelijking tussen medicatie en operatie, of tussen wel en niet opereren). Bovendien is veel onderzoek niet praktijkgericht, waardoor de resultaten niet onmiddellijk bruikbaar zijn in de dagelijkse medische praktijk. Resultaten van vergelijkende, praktijkgerichte studies dragen bij tot een betere patiëntenzorg en een efficiënter gebruik van publieke middelen.

Door samen te werken in onderzoek dat relevant is voor beide landen, kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd en kunnen onderzoekers en financierende overheidsorganisaties elkaar versterken en van elkaar leren.

Onderzoekers kunnen opnieuw voorstellen indienen

In oktober 2020 zullen het KCE en ZonMw een nieuwe oproep voor studievoorstellen lanceren. Met een budget van maximaal 9 miljoen euro zal BeNeFIT opnieuw studies met patiënten in beide landen financieren.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van deze oproep, kunt u:

  • Zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KCE Trials
  • Zich aanmelden voor de ZonMw-nieuwsbrieven van Geneesmiddelen en/of DoelmatigheidsOnderzoek.
  • Ook kunt u de ZonMw-subsidiekalender in de gaten houden.