Nieuws

Nieuws blok

Inzage in online sessie en pdf van 'presentatie VGO implementatie MUMC+' op 18 en 29 november 2021

06-12-2021

Inmiddels hebben verschillende presentaties plaatsgevonden ter toelichting van het nieuwe VGO proces, dat vanaf 01 November 2021 verplicht is voor geneesmiddelenonderzoek. Voor overig WMO-plichtig onderzoek zal de VGO naar verwachting vanaf medio 2022 gelden. U ontvangt hierover t.z.t. bericht.

Via deze link kunt u de presentatie over dit onderwerp zoals deze door het CTCM is verzorgd nogmaals beluisteren, of de presentatie in pdf bekijken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zowel Annika Olofsen (annika.olofsen@mumc.nl) als één van de CTCM contactpersonen van de goedkeuringsprocedure (goedkeuringsprocedure.ctcm@mumc.nl) contacteren.