eBROK©

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen. Een belangrijk onderdeel van de BROK© cursus is de ICH-GCP, de internationale richtsnoer voor Good Clinical Practice, dat van toepassing is op alle klinisch geneesmiddelenonderzoek in Europa, USA en Japan. Verder wordt in een aantal modules de basiskennis voor de organisatie van klinisch onderzoek onderwezen. De exameneisen voor deze cursus werden landelijk vastgesteld en geaccordeerd door de Raden van Bestuur van alle Universitaire Medische Centra (UMC). De kennis wordt objectief getoetst in een landelijk elektronisch examen waarbij u, bij voldoende score, een certificaat ontvangt. Dit certificaat is 4 jaar geldig. Neem tijdig contact op voor de mogelijkheden voor een opfriscursus.

Eerstvolgende centrum specifieke dagen in Maastricht zijn respectievelijk:

  • 19 maart en 23 mei 2019

Eerstvolgende beschikbare examendata in Maastricht zijn respectievelijk:

  • 5 februari, 3 april & 4 juni 2019

Hercertificering:

  • 14 februari, 29 mei 2019

Inschrijven kan online via de module zelf.

Voor meer informatie over de eBROK© kunt u de website van de NFU raadplegen.

GCP-WMO

Personen die niet direct verantwoordelijkheden dragen binnen klinisch onderzoek hoeven niet in het bezit te zijn van een BROK© certificaat, maar kunnen volstaan met een GCP-WMO cursus. Heeft u interesse in een klassikale GCP-WMO cursus op maat voor uw afdeling? Of wilt u individueel deelnemen aan een GCP-WMO cursus? Dit is mogelijk, neem dan contact met ons op voor meer informatie hierover. Op verzoek kan dit ook in het Engels worden aangeboden.

Verlenging BROK-registratie

  • Uw BROK-registratie verloopt na 4 jaar. De datum waarop uw registratie zijn geldigheid verliest staat op uw BROK-certificaat, en is ook te vinden in het BROK-register.
  • Voordat uw BROK-registratie is verlopen, moet u een herregistratiecursus volgen om uw BROK-registratie te verlengen. Bezoek de website van uw UMC voor informatie over de herregistratiecursus, of neem hiervoor contact op met uw BROK-coördinator.
  • U bent zelf verantwoordelijk om uw registratie voor die datum te verlengen. Er wordt geen herinnering verstuurd.


 

 

© CTCM 2016 | ALGEMENE VOORWAARDEN

Login